úvod

Noc výskumníkov

Mesto Žilina bude žiť vedou a inováciami

Európska noc výskumníkov 2022 v OC Mirage Žilina
30.9.2022, 9:00 - 21:00

Námestie Andreja Hlinku 7B, 010 01 Žilina

Vstup voľný


Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Nad podujatím prevzal záštitu predseda vlády Eduard Heger.
Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáne.
Festival vedy sa uskutočňuje s finančnou podporou Mesta Žilina.

Program:

 • 09:30 - Predstavenie programu podujatia, organizátorov/partnerov
 • 09:40 - Súťažný kvíz, Anketa
 • 10:00 - Oficiálne otvorenie Festivalu vedy Noc výskumníkov pod záštitou primátora mesta Žilina a odborného partnera Žilinskej univerzity v Žiline
 • 10:45 - Stánok 3: Cesta k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe Žilinská univerzita v Žiline, Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA
 • 11:00 - Stánok 12: Súťaž so svojim robotom Asociácia pre mládež vedu a techniku AMAVET klub 549 v Martine
 • 11:20 - Stánok 6: Ekológia a bezpečnosť v cestnej doprave
  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy
 • 11:55 - Stánok 2: Čarovný svet pod mikroskopom
  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
 • 12:05 - Predstavenie mladého popularizátora vedy Šimona, instagramový profil Veda v kocke, Súťažný kvíz
 • 12:30 - Stánok 9: SEZAM - Seminár Zaujímavej Matematiky
  Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Žilina
 • 12:45 - Stánok 10: Vesmírne komunikačné technológie
  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • 13:00 - Stánok 16: Premeňme odpad na energiu
  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra riadiacich a informačných systémov
 • 13:20 - Stánok 20: EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume, SAIA – štipendiá a granty na štúdium a výskum v zahraničí
  SAIA, n. o. - regionálne pracovisko Žilina
 • 13:55 - Súťažný kvíz so Šimonom / Veda v kocke
 • 14:45 - Stánok 11: Posvieťme si na chémiu
  Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 • 15:05 - Prezentovanie v stánkoch, súťaže
 • 16:00 - Ked' malý chrobák zohráva veľkú úlohu, prednáška študenti UKF Nv Nitre, kníhkupectvo Artforum
 • 16:20 - Súťažný kvíz
 • 16:55 - Stánok 4: Race to Zero s Leonardom
  Sekcia cudzích jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská Univerzita v Žiline
 • 17:00 - Udržateľná cesta k obnoviteľnej energetike na Slovensku, prednáška Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, kníhkupectvo Artforum
 • 17:05 - Prezentovanie v stánkoch, súťaže
 • 18:00 - Špecificita a senzitivita testov, prednáška s Vierou Glevitzkou, kníhkupectvo Artforum
 • 18:00 - Poďakovanie pódium OC MIRAGE


x