Reklamné spoty OC Mirage

Otvorenie nášho obchodného centra sme sprevádzali reklamou v médiách a určite si spomínate na niektorý z nižšie uvedených reklamných spotov.

Reklamný spot 1